اسفراين - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين

موقعيت شهرستان

شهرستان اسفراین با شهرستان بجنورد و شیروان از شمال،  استان خراسان رضوی از جنوب و شرق، شهرستان فاروج از شمال شرقی  و شهرستان جاجرم  از غرب، مرز مشترك دارد . از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در گستره شمالي شرقي ايران بين 57 درجه و 30 دقیقه طول شرقي و 37 درجه و 4 دقیقه  عرض شمالي واقع شده است و مساحت کل شهرستان 5345  كيلومتر مربع می‌باشد. اين شهرستان از لحاظ وسعت19 درصد واز لحاظ جمعيت 16 درصد كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است.

 پیام های ترویجی