اسفراين - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين

موقعيت شهرستان

شهرستان اسفراین با شهرستان بجنورد و شیروان از شمال،  استان خراسان رضوی از جنوب و شرق، شهرستان فاروج از شمال شرقی  و شهرستان جاجرم  از غرب، مرز مشترك دارد . از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در گستره شمالي شرقي ايران بين 57 درجه و 30 دقیقه طول شرقي و 37 درجه و 4 دقیقه  عرض شمالي واقع شده است و مساحت کل شهرستان 5345  كيلومتر مربع می‌باشد. اين شهرستان از لحاظ وسعت19 درصد واز لحاظ جمعيت 16 درصد كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است.

 پیام های ترویجی

www.nkj.ir